آیا تعبیر خواب حقیقت دارد؟

«ظن» به معنای توهم، گمان بردن و شک است. غرق شدن در خواب نماد یک موقعیت طاقتفرسا در زندگی فردی است که این خواب را میبیند. پس یافتن یک اتاق بیاستفاده(متروکه) حاکی از این است که شما استعدادی را کشف میکنید که پیش از آن از وجودش بیخبر بودید. به بخشهایی از بدن که پوشیده شدهاند یا برهنه ماندهاند دقت کنید تا از آنچه پنهان میکنید یا به دیگران نشان میدهید بهتر آگاه شوید. وی تصریح کرد: از نظر فروید این ها تنها ظاهر خواب است و باید به چیزی که پشت این رویا ها نهفته است توجه کرد تا به بخشی از ضمیر ناخود آگاه دست پیدا کنیم، گرچه بسیاری از محققان با نظریات او مخالفت کرده­اند.

• وقتی چیزی ذهن ما را به خود مشغول کرده باشد. به همین خاطر محتوای خوابهای یک بیمار افسرده اغلب اوقات غمگین است؛ حتی ممکن است متوجه شده باشید وقتی غمگین هستید خوابهای شما با زمان آرامشتان فرق دارد. لازم به ذکر است که حتی فصول سال نیز در تعبیر خواب موثر هستند. • تعبیر خوابی که در آخر شب دیده شود، تقریباً زود ظاهر میشود. • تعبیر خوابی که بعد از طلوع فجر دیده شود، طی یک ماه اتفاق میافتد. به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب مبنای علمی ندارد بلکه در حد یک نظریه مطرح است و باید با احتیاط آن را باور کرد.

ممکن است نشانهی نیاز به یک “راه حل فوری” باشد. بعضی از آنها به قدری واضح و روشن هستند که به تعبیر نیازی ندارند؛ انسان موضوعی را خواب میبیند که در بیداری هم همان اتفاق میافتد؛ اما بعضی خوابها واضح نیستند و نیاز به تعبیر دارند. برخی از مردم معتقدند که این رویاها یکی از راههایی است که ضمیر ناخودآگاه شما به شما در پردازش از دست دادن شخصی که دوستش دارید یا شخصی که نیاز به او دارید مرتبط باشد. در این مطلب در مورد تعبیر خواب صحبت می کنیم، تعبیر خواب رسیدن به جواب معماهای ذهنی است که در دنیای خواب مشاهده می کنیم، تصاویری که هرگاه استراحت می کنیم در ذهن خود می بینیم، گویی مثل آلیسِ قصه ها پا به دنیایی خیالی می گذاریم که به طرز عجیبی واقعی جلوه می کند.

چرا رویاها را فراموش می کنیم؟ رویاها نمی توانند آینده را پیش بینی کنند ولی می توانند در سازماندهی تفکرات و احساسات روزمره به ما کمک کنند. ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵ روز و در هنگام اذان ظهر تا يکي ۲ روز تعبیر میشود. رویاهای صادقه (رویاهای دارای تعبیر) معمولا در بازه زمانی پس از نیمه شب تا اذان صبح رخ میدهند. در عصرصفوی نیز تغییرات سیاسی و اعتقادی در جامعه رخ داد که بر گفتمان مذهبی جامعه ایرانی تاثیرات عمیقی برجای گذاشته است. اما چنانچه همین خواب را در فصل بهار ببیند، این خواب نشانهای بر سود و منفعت او خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید