آیا تعبیر خواب حقیقت دارد؟

او متعقد است که آرزوهای نامشروع انسان به ناخودآگاه او رفته و از طریق رویاها به حقیقت تبدیل شده و فرد به آنها میرسد. وی ادامه داد: مرد جوان در خطر این قرار دارد که نتواند خود را به درستی بشناسد زیرا «پدر» از هر جهت زیاده از حد وجود دارد و ضمیر ناخودآگاه تلاش می کند با ارائه تصویری خلاف واقعیت از طریق به زیر کشیدن پدر و بیاعتبار کردن او پسر را متوجه خودش کرده و از سایه پدرش خارج کند. و بر زبانش ثواب و صلاح جاری گردد و ایزد متعال به کسی تعبیر خواب می آموزد که طبعش پاک بوده، از لقمه حرام خوردن و از گفتن سخن های نابکار اجتناب کند.

تنها کافیست خواب ی را که دیده اید به خاطر بیاورید و از جدول زیر آن را بر اساس حروف الفبا در زیر جستجو کنید و تعبیر آن را ببینید به همین راحتی ! حتما به ذهن بسپارید که «میخواهید رویاهای دیده شده به خاطرتان سپرده شود». لحظات پیش از خواب و دقایق اولیه بیداری سهم مهمی در تربیت ذهن دارند که بعدتر به آن بیشتر میپردازیم. شبها، دفتر را به همراه یک خودکار در بالای سر خود قرار دهید تا به محض بیداری کاملا در دسترس شما قرار داشته باشد.

به گزارش خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، زمانی که سنگینی پلک روی چشم ها پرده می اندازد و از دروازه هایی بیداری عبور می کنید سفر شما در سرزمین خواب و رویا آغاز می شود، رویا جهان رخ دادن اتفاق های عجیب و رها از بند قوانین است که ذهن انسان را غرق در پرسش های بی پاسخ کرده است. این درخواست از ذهن برای به یاد سپاری رویا را هر شب پیش از خواب انجام دهید. بشر از گذشته تا کنون برای رمزگشایی از ماهیت و محتوای مبهم رویا راه های گوناگونی پشت سرگذاشته و گاهی در این مسیر در دام جادوگران، خواب گذارن و رمالان گرفتار شده است.

در نهایت اینکه به یاد آوردن همیشگی خوابها کار چندان راحتی نیست و به یک برنامه منظم نیاز است تا روشهای گفته شده را یاد بگیرید. اما همه خواب ها اینگونه نیست بلکه خواب های صادقه و رؤیاهایی هم هست که کاشف ازحقایق و حوادث خارجی است.زمان خواب دیدن مثل سر شب یا وسط شب یا آخر شب یا بعد از نماز صبح فرق دارد. برای مثال آنها معتقدند خوابی که در قسمت پایانی شب دیده میشود، تعبیر خواهد شد اما خوابهایی که اول صبح و پس از نماز صبح میبینید تعبیری ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید