آیا تعبیر خواب حقیقت دارد؟

نباشد، یعنی بعضی از خوابها، آشفته است و تعبیر خاصی ندارد، مثلاً بسیاری از خواب ها مربوط به کارها یا تفکراتی است که انسان در روز یا روزهای گذشته داشته است. دیدن خوابهای آشفته یکی از اتفاقاتی است که آنها دائماً از آن گلایه میکنند. در چه فصلی خواب را دیده است؟ جایی که سرطان در خواب ظاهر میشود ممکن است سرنخ خوبی باشد. این که شما چه نوع خوابی دیده باشید تعبیر آن متفاوت خواهد بود برای نمونه فردی که انگور در خواب می بیند برای تعبیر آن باید مشخص باشد چه نوع انگوری در خواب دیده؟ همانگونه که به آن اشاره شد، خواب دیدن یک موضوع طبیعی است و درگیری های ذهنی با توجه به مضمون متفاوت آنها امری غیرقابل اجتناب است.

اول اینکه خداوند به انسان قوه داده است غیر باصره چشم، که در خواب نیز چیزها می بیند و این قوه را حس مشترک گویند. دیدن تاک در خواب نشان از سرمستی نیز می باشد. دیدن اعضای خانواده در خواب میتواند به معنی چیزهای مختلفی باشد. رویای اشکال و پیکرهای تیره ممکن است به معنی آن باشد که دربارهی آیندهی خود تردیدهایی دارید.

گاه ممکن است خواب فردی را ببینید که رویای رسیدن به او را دارید و گاه خواب کنسل شدن سفری که به قصد مهاجرت یا ادامه تحصیل در کشوری که از مدتها پیش برای آن برنامه ریزی کرده بودید! وی تصریح کرد: از نظر فروید این ها تنها ظاهر خواب است و باید به چیزی که پشت این رویا ها نهفته است توجه کرد تا به بخشی از ضمیر ناخود آگاه دست پیدا کنیم، گرچه بسیاری از محققان با نظریات او مخالفت کرده­اند.

ابن سینا و پس از وی شیخ اشراق به رابطة میان تاویل و تعبیر اشاره کرده اند و معتقدند که گاهی نفس در بیان حقیقتی معنوی که در خواب یا کشف و شهود مشاهده کرده است، آن را به مشابه یا ضد آن تغییر می دهد که در این صورت نیازمند تفسیر باطنی هستیم. بدین ترتیب تاویل وحی و تعبیر خواب دارای فرایندی واحد هستند. در سوره زمر آیه ۴۲ آمده است: خدا به هنگام مرگ، ارواح را قبض می کند و علاقه روح از بدن را قطع می کند، اما آنهایی که نمرده اند، روحشان را به هنگام خواب می گیرد.

0 دیدگاه دربارهٔ «آیا تعبیر خواب حقیقت دارد؟»

دیدگاهتان را بنویسید