تعبیر خواب آلامتو – تعبیرخواب آنلاین با پاسخگویی سریع

این موقعیت خاص ممکن است فرد را در دریایی از احساسات پرتنش ناشی از یک رابطهی جدید، کشمکش شخصی یا ضربهی روحی-روانی که اخیرا رخ دادهاست، غرق کرده باشد. برای اغلب ما اتفاق افتاده که خوابی دیده ایم که روزها و هفته های متمادی، فکرمان را مشغول کرده و دسترسی به منبع و مرجعی که بتواند روشنگر و راهنمای ما در تعبیر خواب باشد، می تواند این آشفتگی ذهنی مان را از بین ببرد. اگر مسئله ای واقعاً شما را آزار می دهد و نگرانی زیادی در مورد آن دارید، مراجعه به مشاور یا سایر متخصصان بهداشت روان موثر خواهد بود.

لطفا ما را به دوستان خود معرفی کنید و در صفحات اجتماعی به اشتراک بگذارید. تعبیر دیگر این است که خانه ی قدیمی ممکن است نمادی ازین باشد که نیاز دارید حالت فکری تان را به روز کنید. دیدن یک خانه ی کهنه، قدیمی در خوابتان بیانگر باور ها، نگرش های قدیمی تان است و اینکه چگونه از آن ها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. یک موقعیت در زندگی فعلی تان می تواند همان نگرش ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. برخی دیگر می گویند خواب های ما می توانند منعکس کننده افکار و احساسات ما، عمیق ترین خواسته ها، ترس ها و نگرانی های ما باشند به خصوص خواب هایی که بارها و بارها برایمان تکرار می شوند.

شما نیاز دارید که این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید. چهارم و پنجم ، به تأخیر افتد. خواب، با توجّه به آنچه انسان در عالم رؤیا مى بیند و نیز مقام و رتبه وجودى انسان که دریافت کننده حقایق است، اقسام گوناگون دارد.خوابى که در مزاج طبیعى و بدنى انسان یا اخلاقیات روحى اش ریشه دارد، هرگز نمى تواند حکایتگر الهامات الاهى باشد؛ سرچشمه چنین خوابى خودِ آدمى است؛ نفس انسانى فراتر از خود نرفته، از علائق روحى و جسمى خود جدا نمى گردد.

چنین خوابی بـه این معنا اسـت کـه دربارهي خانوادهتان نگرانیهایي دارید. • اگر در خواب ببینید از کودکی مراقبت می کنید که متعلق به شما نیست: این رویا می تواند استعاره ای برای پروژه یا طرحی باشد که روی آن کار می کنید و به آن اهمیت می دهید. • طول روز ورزش کنید، اما ورزش نباید قبل از خواب باشد. • شب ها قبل از خواب، مایعات زیاد نخورید.

دیدگاهتان را بنویسید