تعبیر خواب آلامتو – تعبیرخواب آنلاین با پاسخگویی سریع

این یک مورد نادر است زیرا مثل بیشتر خوابها، به خواب دیدن خاکسپاری معمولا استعارهای است و ممکن است نشاندهندهی بُعدی از خود یا چیزی در درونتان باشد که مرده است؛ یا شاید برخی جنبههای زندگی واقعی را نشان میدهد که به پایان رسیده یا متوقف شده است. وقتی خواب میبینید که در یک مکان عمومی کاملا لخت هستید، احتمالا دربارهی چیزی در زندگیتان مضطرب و آسیبپذیر هستید.

شاید درتلاش هستید آنچه را در شریک زندگیتان دوست دارید و تحسین میکنید به عنوان هویت جنسی خودتان برگزینید. به بخشهایی از بدن که پوشیده شدهاند یا برهنه ماندهاند دقت کنید تا از آنچه پنهان میکنید یا به دیگران نشان میدهید بهتر آگاه شوید. در زندگی واقعی، سلولهای منفی سرطانی رشد میکنند و سلولهای خوب بدن را میخورند. شکیبا راد درباره خوابی که ممکن است بسیاری از ما آن را دیده باشیم بیان کرد: دیدن خواب فرار کردن ممکن است برای بسیاری از افراد پیش آمده باشد، شاید بتوان گفت فرار کردن در خواب حاکی از این است که شما در زندگی واقعی از مواجه شدن با یک واقعیت یا مسئله خودداری می کنید، یا ممکن است مسئله ای در زندگیتان رخ داده باشد که از پذیرش آن سرباز می زنید.

در روش عینی تمام اشخاص دیده شده در رویا همان اشخاص حقیقی هستند؛ مثلا دیدن مادر در خواب به معنای همان مادر حقیقی است. همچنین گاهی خداوند از طریق رویا به راهنمایی بندگانش می پردازد. این رویا اهمیت هشیار بودن را به جای غرق شدن در اضطراب نشان میدهد. معنی خواب عروسی با توجه به متاهل بودن شما یا قصدتان برای تاهل و احساس کلیتان راجع به ازدواج فرق دارد. وقتی شخصی که به ما نزدیک است میمیرد، به دورانی قدم میگذاریم که رابطه ما با او تغییر میکند و از موجودی حاضر در عالم ماده به موجودی زنده در خاطرات و زندگی درونی ما تبدیل میشود.

به پویایی و روابط بین فردی در این خواب و تفاوت آنها با زندگی واقعی دقت کنید. آسانسورها و پله­ های برقی بالا و پایین میروند و از این رو ممکن است نمایانگر هرچیزی در زندگی واقعی باشند که فراز و نشیب دارد و بالا و پایین میرود مانند منابع مالی، عواطف، ترفیعها و غیره. خواب یک خاکسپاری معمولا ترس از مرگ کسی را در زندگی واقعی نشان میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید