تعبیر خواب آنلاین، معرفی 4 سایت معتبر برای تعبیر خواب🌙 – مجله اکالا

خانه: اگر خانه اي راکه در رویا دیده اید، میشناختید، قبلا در آن زندگی کرده اید و یا اکنون ساکن آن هستید، تفسیر زیر شاخه منزل در آن صدق میکند. خواب و رویا آنچنان اهمیتی دارد که ادیان مختلف دیدگاه های گوناگونی درباره آن ارائه داده و پیامبری که علم تعبیر می دانستند به تاویل رویای افراد پرداختند اما این توضیحات برای اقناع ذهن پرسشگر انسان کافی نبوده است. تنفس سریعتر ، نامنظم و کم عمق تر می شود و چشم ها در جهات مختلف به سرعت تکان میخورند و ماهیچه های اندام به طور موقت فلج می شوند. پس من این را گفتم به خاطر اینکه این رؤیا مشخّص بشود.

من دیدم آدمهایی الآن نمیتوانم اسم ببرم، -دیدم عزیزمن دارم میگویم خدا مینویسد- حوادثی را که هنوز به وجود نیامده است، در خواب میبینند. در این سایت علاوه بر دیدن تعبیر خوابتون میتونید کلی مطلب در مورد خواب بخونید و با اسامی روانشناسانی که در مورد خواب نظریهای دارند آشنا بشین. یک چنین آدمهایی هستند خلاصه با خدا دوست بشوید همه چیز به شما میدهد. یک انسان کامل خواب ببیند لازم نیست که فلان شخص را با پالتو ببیند. بنابراین اگر نفس پاکیزه باشد، حالا چه آن حقایق را ببیند خوب خدا بده برکت اگر نبیند برای او ترجمه میشود.

این اسرار است که البتّه الآن بخواهم این اسرار را بگویم دیگر نمیشود، یعنی حکایت دارد به اذان میرسیم. همچنین این خواب به این معناست که شما میخواهید کاری را انجام دهید که اکنون غیرممکن است. این تغییر قطعا چیزی اسـت کـه هم اکنون نیاز دارید، بنابر این آن رابا آغوش باز بپذیرید و بهترین نتیجه را بگیرید! ممکن است احساس کنید گم شدهاید یا دربارهی درک موضوعی گیج شده باشید، در نتیجه به دنبال یافتن آرامش هستید. فرمود: مبارک باشد کسی که در آتش است و کسی که آتش در اطراف او است. اگر در خواب ببینید که خانه شما در محلی است که تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست خواب خوبی ندیده اید چرا که از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می دهد.

پس بنابراین یک عدّه خوابهایی هستند که اینها دیده میشوند، صحیح هستند امّا میآید اینجا الآن یک خواب دیگر داریم یک نفر خواب دیده است، اینجا این نفس مضطرب است. یک چیز دیگر وجود دارد این را گوش بدهید خیلی مهم است. اگر در خواب خود را ببینید که پول را تکه و پاره میکنید، تعبیر ان اسـت که به زودی در آستانه ورشکستگی قرار خواهید گرفت. به این میگویند: سند عالی در درایه که زود به دست اوّل برسد. همانجا که آن علم پیدا میکند وقتی به آن درجه نرسید برای او ترجمه میشود یک پالتو تن آن آقا میکنند یک لیوان شیر دست او میدهند میخورد یا برکات میخواهد نازل بشود، منزل آتش میگیرد، منزل که دیدید در خواب آتش گرفته است، چون آتش در خواب برکت است، آدم عوام بلند میشود، به آن و آن تلفن میزند، میگویند: صدقه بده، وای ببین چه گناهی کردی.

دیدگاهتان را بنویسید