تعبیر خواب از دیدگاه اسلام و علم و غرب

۳- خوابهای آشفته و پریشان. طعام زیاد نخورید چون بر مغز اثر می گذارد و سبب دیدن خوابهای آشفته می شود و گرسنه نیز نباید خوابید. شوال: خواب بد و غم زود تعبير مي شود ، از آن بر حذر باش. ماه ربيع الثاني: خواب خوب دير تعبير مي شود و خواب بد زود تعبير مي شود. رمضان: در هاي سختي و هرزگي بسته است و خواب خوب زود تعبير ميشود و خواب بد تعبير ندارد.

ماه جمادي دوم : خواب خوب دير تعبير مي شود. دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. در هنگام درک پیام رویا به دنبال دریافت پیام مثبت باشید. این روانشناس بالینی ادامه داد: این تمایلات و آرزوها به این دلیل به ناخودآگاه فرد رانده می شوند که به لحاظ اخلاقی و اجتماعی پسندیده نیستند، فروید معتقد بود که محتوای رویا می تواند بیانی از ناخودآگاه فرد باشد.

در خبرها چنین آمده است؛ این علم معجزه ی حضرت یوسف بود و علمی که معجزه ی پیامبران است به یقین علم شریف و بزرگی می باشد. ممکن است نشان دهندهی پیغامی باشد که به دستتان رسیده است. اقوام قدیم برای خواب و رویا اهمیت قابل ملاحظه ای قائل بودند و چنین تصور می کردند که خواب و رویا آن ها را با دنیای موجودات فوق انسانی مرتبط می سازد و قاصد خدایان، شیاطین و پیامبرانست بعلاوه بر این باور بودند که رویا عمدا بر آن ها نازل می شود و برای کسی که آن را درخواب می بیند حاوی معنای بزرگیست و از آینده به او خبر می دهد.

همچنین اگر شخصی خود را در میان آتش جهنّم دید، این شخص با دیدن این خواب در شمار فاسقان و کافران قرار نمیگیرد. موش در خواب معانی بسیاری دارد و به موقعیت و محتوای خواب و ارتباط شخصی فرد با آنها بستگی دارد. خوابهاى مورد بحث، يعنى آنهايى كه با حوادث خارجى و مخصوصا حوادثى كه سابقه قبلى ندارند ارتباط دارد از آنجايى كه يكى از دو طرف ارتباط امرى است معدوم و نيامده از قبيل بخواب ديدن اينكه پس از مدتى چنين و چنان مىشود و عينا هم بشود اشكال شده است، كه معنا ندارد ميان امرى وجودى (رؤيا) و امرى عدمى (حادثه نيامده) ارتباط برقرار شود، و يا به عبارت ديگر معقول نيست ميان رؤيا و امرى كه بوسيله يكى از عوامل مذكور در قبل، از حواس ظاهر و اخلاقيات و انحراف مزاج وارد بر نفس نشده ارتباط برقرار گردد مثلا شخصى بدون هيچ سابقهاى در خواب ببيند كه در فلان محل دفينهاى از طلا و نقره نهفته است و فلان خصوصيات را هم دارد و شكل و قيافه ظرف آن هم چنين و چنان است، آن گاه از خواب برخاسته به آن نقطه برود و زمين را بكند، و دفينه را با عين آن خصوصيات پيدا كند، چون همانطور كه گفتيم معنا ندارد ميان نفس آدمى و امرى كه به تمام معنى از حواس ظاهرى و باطنى انسان غايب بوده ارتباط برقرار شود.

دیدگاهتان را بنویسید