تعبیر خواب از دیدگاه اسلام و علم و غرب

افلاطون گفته است که انسان -مثال زده است- یک مرغی بوده است، داشته است رد میشده است، پر او روی کرهی زمین افتاده است. گاهی هم همانجا میسوزد، زمین میافتد امّا بالاخره هوس کرده است. یک سنخیّت با آن بالا وجود دارد که بالاخره… ما از بالا آمدیم. چون مسانخت با آن بالا ندارد. درواقع ذهن ناخودآگاه تان خاطراتی با آن شخص را در خود دارد که در خواب بازسازی می کند و یا اینکه ممکن است بخاطر شخصی باشد که شما را اخیرا و یا مدتها پیش ترک کرده است و شما در عذاب هستید. ارسطو: خواب و رویا وسیله ای است برای بازجوئی روانی و ریشه اش از شیاطین است و جنبه ی ملکوتی و خدایی ندارد.

بعضی از شعرای ما، بعضی از قدمای ما حالا نه قدما، قدمای معاصر اینها هوس کردند که بروند دم چراغ، مثل این عینیهی ابو علی سینا را بسازند. شما درباره این رویا در زندگی واقعی خود صحبت می کنید. ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود. نوع سوم از سوی شیطان می آید و خواب پریشان و باطل است. خوابی که بعد از طلوع فجر دیده شود، تعبیر آن طی یک ماه به وقوع میپیوندد.

تعبیر دیدن گلها در طبیعت این است که با برخی پیچیدگیها در زندگی خود مواجه خواهید شد. این خواب به شما یادآوری میکند که باید تمام توان خود را به کار ببرید و دست از تنبلی و رخوت بردارید. غرق شدن یکی از موضوعات رایج خواب است که معمولا زمانی اتفاق میافتد که در زندگی واقعی تحت فشار جسمانی یا عاطفی زیاد قرار دارید. حتی در بعضی متون آمده است که شبهایی از ماه خواب باطل ، شبهایی خواب کاملاً درست ، شبهایی درست است اما با تأخیر به وقوع میپیوندند و بعضی شبها خواب،تعبیر برعکس دارد.

چنان چه در خواب باغی مفرح و سبز و خرم ببینیم نشان آن است که زنی خوب روی و پاک نهاد و خردمند نصیب بیننده رویا خواهد شد ولی اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبیر می شود و در غیر این صورت مال دنیا است و تمتعی که از جهان و نعمات آن برده می شود. اگر در خواب دردرحال پرواز هستید معمولا احساس خوبی را تجربه می کنید، یک تعبیر این است که احساس آزادی می کنید. دیگر فکر نکردند که این یک طبع شعری است که پشت آن ۵۰ سال علم خوابیده است. شما دیدید که بعضی حشرات خیلی ضعیف، هوس میکنند بیایند چراغ را ببینند.

دیدگاهتان را بنویسید