تعبیر خواب دیدن مرده؛ خوابِ مرده خوب است!

بنابراین اگر نفس پاکیزه باشد، حالا چه آن حقایق را ببیند خوب خدا بده برکت اگر نبیند برای او ترجمه میشود. همانجا که آن علم پیدا میکند وقتی به آن درجه نرسید برای او ترجمه میشود یک پالتو تن آن آقا میکنند یک لیوان شیر دست او میدهند میخورد یا برکات میخواهد نازل بشود، منزل آتش میگیرد، منزل که دیدید در خواب آتش گرفته است، چون آتش در خواب برکت است، آدم عوام بلند میشود، به آن و آن تلفن میزند، میگویند: صدقه بده، وای ببین چه گناهی کردی.

گفتیم که اینکه آقا میفرماید روی چشم خود قرار میدهیم ولی ببین بعید نیست این بیان مصداق باشد. اینقدر پاک است، خیلی از چیزها که هنوز به وجود نیامده است، ممکن است ایشان دیده باشد. من دیدم آدمهایی الآن نمیتوانم اسم ببرم، -دیدم عزیزمن دارم میگویم خدا مینویسد- حوادثی را که هنوز به وجود نیامده است، در خواب میبینند. این را بدانید یک دفعه گفتم لو رفته است و الآن بنا بود نگویم. یک چیزی را میبیند و بعد ضدّ آن را میبیند. خواب همسر، دوست یا شریک عاطفی سابق میتواند نشانهی آن باشد که چیزی یا کسی در زندگی کنونیتان احساساتی مشابه آن چه با شریک سابقتان تجربه کردید، ابراز کرده است.

اگر در خواب ببینید که با دوستان خود سیگار میکشید، تعبیر آن است که باید خودتان را از یک نفر خاص در زندگی دور نگه دارید. آقای خویی فرمودند: آقای قاضی بزرگ، آقا سیّد علی قاضی تبریزی (قدس سرّه) در ماه رمضان در یک شبی -که حالا من حاشیهها را میاندازم- در من یک تصرّفی کرد تمام زندگی خود را به چشم سر تا آخر دیدم. بنده از آیت الله آقا سیّد حسین قاضی نقل میکنم و او از آیت الله العظمی آقای خویی نقل کرده است. علی کلّ حال کلاً این است خواب هم که مؤمن میبیند و حتّی به این بها میدهند از حضرت باقر (ع) میپرسند که آقا بشری در دنیا چیست؟

«وَ یَحتَمِلُ أن یَکُونَ مُرادُهُ أن یُوَفِّقَهُ سُبحَانَه لِلاستِعدادِ إلی مُشَاهَدهِ أحوالِهِ وَ سَعادَتِهِ الَّتی یَئُولُ إلیهَا فِی الآخِرَه» یک احتمال هم این است که خدا او را موفّق بدارد یک استعدادی به شخص بدهد که احوالات خود را که برگشت آن به سرنوشت او است در عالم، در آخرت است آنها را نشان بدهد. یک چنین آدمهایی هستند خلاصه با خدا دوست بشوید همه چیز به شما میدهد. گل خار بنفش میگوید کسی برای شما نگران است. گل زرد نشانهای از احترام، اعتماد و دلسوزی و نمادی از قدردانی برای کارهای انجام شده است.

دیدگاهتان را بنویسید