تعبیر خواب واقعیت دارد ؟

گاه دو شخص یکجور خواب میبینند، امّا تعبیر خواب آنها بر حسب وضعیت هر یک متفاوت است. زیگموند فروید، روانشناس مشهور، معتقد بود که خواب ها پنجره ای به ناخودآگاه ما است و خواسته های ناخودآگاه، اندیشه ها و انگیزه های ما را فاش می کنند. تصویر پرواز در رویا همچنین فشارهای درونی دیگری که ما را به پایین میکشند از قبیل نداشتن اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگی را نشان میدهد. در جریان خواب، تمام عضلات و حواس پنجگانه انسان در خواب غیرفعال میشوند، به صورتی که به جای حس بینایی، توهم های بینایی جایگزین میشود.

به هر ترتیب تشخیص این که چه خوابى صادق است کار دشوارى است و اساسا تعبیر نمودن خواب جنبه الهامى دارد و با صفاى باطنى به دست مى آید.در هر صورت اگر رؤیا صادقه باشد بیانگر واقعیت است و از گذشته یا آینده به درستی خبر می دهد و یافتن برخی پاسخ ها و دستیابی به منابع می تواند از این نمونه باشد.نکته آخر آن که خواب، به هر شکلی که باشد هیچ گونه الزام و تکلیفی برای انسان درست نمی کند مگر خواب پیامبران که گاهی جنبه وحی دارد مثل خواب حضرت ابراهیم(ع) که در قرآن کریم آمده است (آیات 102 تا 110 سوره صافات).به هر حال خواب های افراد بر حسب روحیات معنویشان تفاوت هایی با هم دارند که برآمده از کردار و رفتارشان می باشد؛ اگر با ایمان و عمل صالح زندگی کنند و در رعایت آداب دینی کوشا باشند قطعا خواب هایی که می بینند که از صفای باطنی آنها حکایت دارد و گاهی هم به ثمر می نشیند و اگر در رعایت دیانت سست بوده و خدای ناخواسته اهل گناه باشند؛ خواب های مخوف و پریشان و بیهوده خواهند دید که می تواند برای انسان هشدار دهنده باشد چنان که خواب های خوب بشارت بخش است .

۞ از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که : “چون مومنی خواب بیند، واجب کند داستان تعبیر خواب آن را تا از خواب بهره نیکو و شادی برگیرد و اگر خواب بد دید، با صدقه و دعای خواب و ذکر خدای متعال از خود رفع شر کند. اگر میخواهید تعبیر رویای خود را بدانید، بهترین راه این است که خودتان رویاها را تعبیر کنید. بعضی از آنها به قدری واضح و روشن هستند که به تعبیر نیازی ندارند؛ اما بعضی خوابها واضح نیستند و نیاز به تعبیر دارند. از دیرزمان تا کنون، انسانها نسبت به رؤیاهای خویش، توجه خاصی داشته اند و در هر قوم و قبیله ای، قوانین ویژه ای برای تعبیر خوابها بوده است تا به وسیله آنها، اسرار و رموز کشف شود و خیر و شرّی که فال آن را زده بودند، در زندگی، خود پدیدار گردد.

به صورت کلی خوابها در 5 دسته خوابهایی که از افکار و تخیلات انسان در بیداری منشأ میگیرند، خوابهایی که نتیجه غلبه مزاج در انسان هستند، خوابهای ناشی از وسوسه شیطانی هستند، خوابهای صادق و خوابهایی که به وضع خوابیدن انسان بستگی دارند، تقسیم میشوند. ۱خوابي كه حاصل افكار و تخيلات انسان در بيداري است هر چه در روز فكر كرده در شب هم همان را خواب ببيند. علمای دین خواب را نشانه و آیت خداوند میدانند؛ بگونهای که وقتی انسان به خواب میرود، روحش از کالبد جسم رها شده و به طرف عالم بالا و آسمانها به پرواز در میآید و هر آنچه را که روح در این سیر و سیاحت مشاهده میکند، به شکل خواب در ذهن شخص مجسم میشود.

دیدگاهتان را بنویسید