تعبیر خواب پول چیست؟

شـما حس می کنید کـه هر شخصی بکار شـما سرک میکشد یا در کار شـما دخالت می کند. به گزارش خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، زمانی که سنگینی پلک روی چشم ها پرده می اندازد و از دروازه هایی بیداری عبور می کنید سفر شما در سرزمین خواب و رویا آغاز می شود، رویا جهان رخ دادن اتفاق های عجیب و رها از بند قوانین است که ذهن انسان را غرق در پرسش های بی پاسخ کرده است.

اگر خواب درخت گردو را دیده اید به شما مژده می دهیم که اتفاق مثبت و خوبی در انتظار شما است و از بند گرفتاری ها و انرژی های منفی رها خواهید شد، بهتر است که انرژی درونی خود را برای دریافت این اتفاقات خوش آماده کنید و از انجام کارهای ناپسند دوری کنید تا جریان زندگی برای شما به روی خوش بر گردد، اگر خواب کاشت گردو هم دیده باشید باز این امر تداعی خواهد شد. از آن جایی که در هر فرهنگ تعابیر متفاوتی برای رویاها در خواب وجود دارد، در نتیجه بهتر است که این 2 فرهنگ را از یکدیگر جدا کنید تا راحت تر به جواب خود برسید.

با این روش میتوانید معنایی که حوادث در ناخودآگاه شما ایجاد کردهاند را بهتر درک کنید. اینجا یک قسمت باقی مانده است که آن هم بماند إنشاءالله در آینده که میخواهیم آن دعای ۱۷ را بگویم، این قسمت را من با آن میگویم. همچنین شما میتوانید با استفاده از مشاوره از روانکاوی و از طریق رویاها به عمق ناخودآگاه خود پی ببرید. این را یک دفعه در تلویزیون گفتم در وفات آیت الله العظمی آقای خویی که لو رفت من این چیزها را خیلی مواظب هستم که بگویم امّا خواهش میکنم این را دقّت بفرمایید مرحوم آیت الله آقا سیّد حسین قاضی خود او ایشان به من بنده گفت و من از او نقل میکنم آیت الله العظمی خویی هم به او گفته بود.

این هم برای بزرگان پیش میآید. زمانی که میخوابیم قدرت ذهن برای در نظر گرفتن این ملاحظات کمتر میشود و تمایلات اصلی ما (اید) خودشان را بهصورت رؤیاها نشان میدهند. قبل از مرگ بمیرید چه میشود؟ همچنین اخلاق و خصوصیات انسانی تأثیر زیادی در نوع تخیل انسان دارد مانند دوست داشتن شدید کسی یا کاری به همین جهت، اغلب خواب ها ناشی از تخیلات نفسانی است که برآمده از همین تأثیر اسباب و عوامل خارجی یا داخلی است که در حقیقت حاکی از کیفیت عمل و اثر این اسباب است و حقیقتی در پس آن نیست.

دیدگاهتان را بنویسید