تعبیر خواب پول چیست؟

یا اینکه می خواهیم مساله ای را توضیح دهیم اما نمی دانیم چگونه آن را شرح دهیم. البرت انیشتین مشهورترین فیزیک دان تاریخ، خلق نظریه نسبیت را مدیون خواب عجیب خود می دانست. وقتی انیشتین از خوب بیدار می شود می فهمد: یک مساله ی یکسان از زوایای گوناگون می تواند متفاوت باشد و از اینجا بود که نظریه ی نسبیت شکل می گیرد. همیشه قرار نیست خوابهای شما تعبیر شوند؛ گاهی اوقات حتی دو نفر خواب یکسانی میبینند اما تعبیر خواب آنها متفاوت خواهد بود. این دوران مدت زمان زیادی بـه طول نخواهد انجامید و خیلی زود تمام امور در مسیر درست خود قرار خواهد گرفت.

گفتیم که اینکه آقا میفرماید روی چشم خود قرار میدهیم ولی ببین بعید نیست این بیان مصداق باشد. مندلیف به محض بیدار شدن هر چه را که به یاد می آورد روی یک کاغذ نوشت و جدول تناوبی به تکامل رسید. ارسطاطالیس در کتاب (حاس و محسوس) این قدرت عقلی را “عقل فعال” نامیده و می گوید: رویای راست و مطابق واقعیت، عبارت است از اینکه عقل کلی صورتی را به عقل جزیی در خواب بنمایاند و آنکه هر گاه خدای متعال چیزی را برای انسان مقدر فرماید، وی را خبر می دهد و صورت آن چیز را در خواب به او می نمایاند، تا آگاهی باشد به آنچه در آینده پیش می آید.

گفت: نه ما چیزی نداریم. انیشتین در این خواب مشغول صحبت با یک دهقان بوده است، اما دهقان نه درباره گاوها صحبت می کرده و نه مزرعه! در ادامه با همین روش (نماد شناسی) 15 خواب رایج را بررسی می کنیم. آنها در خواب چیزهایی را دیده اند که در بیداری هم متوجه شان بوده اند اما توان بیان و انتقال شان را نداشتند، درست مثل اینکه گاهی کلمه ای سر زبان ما است، اما نمی توانیم آن را بیان کنیم. ↑ علیزاده، زبان نمادین رؤیاها، ص۳۵.

آب یکی از رایجترین نمادهای خواب است و معمولا با احساسات و ناخودآگاه فرد در ارتباط است. شما رفتارهایی خطرناک از آنها دیده اید اما متوجه آن نبوده اید، ضمیر ناخودآگاه شما در حال هشدار دادن است. این دانشمندان در بیداری فشار ذهنی زیادی داشتند و وقتی به خواب رفته اند ذهن آنها آرام شده و مساله را با نمادسازی در خواب حل کرده است و همین مساله گاهاً باعث شده افرادی در خواب تصاویری درمورد آینده را ببینند. هم چنین اگر یکی از عزیزان شما در بستر بیماری باشد یا اینکه وابستگی زیادی به خانواده و اطرافیان تان داشته باشید و از نبود آنها احساس ترس کنید، ممکن است خواب افتادن یا شکستن و خراب شدن دندان های تان را ببینید.

دیدگاهتان را بنویسید