تعبیر دیدن گل در خواب و معنای هر گل در خواب

برخی متخصصان معتقدند که ما در یک شب حداقل چهار تا شش رویا میبینیم. شاید این توانایی بعضی اوقات به ویژه در هنگام کابوس دیدن تاکتیک مفیدی باشد، اما بسیاری از متخصصان خواب معتقدند که بهتر است اجازه دهید خوابتان جریان طبیعی داشته باشند. بطور متوسط انسانها یک سوم از عمر خود را در خواب سپری میکنند و یکی از مهمترین مواردی که طی این یک سوم از عمر همه ما انسانها با آن سر و کار داریم خواب و دیدن خواب است. خصوصاً اگر این زن جوان باشد، بالأخره عالم طبیعت عالم تصادمات و تصادفات برای هر انسانی ممکن است پیشامد کند که باید تا سر حد امکان در پی جبران بود، و توقع فوق العاده از یک زن بی پناه (به لحاظ روانی) نمی تواند درست باشد.

اگر بیند در باغ بر سر درخت خفته است، دلیل که نسل و فرزندان او زیاد شود. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود. مثلا تعبیر خواب حضرت یوسف (که در خواب دید یازده ستاره و ماه و خورشید او را سجده مى کنند ) بعد از چهل سال آشکار شد. بعضی افراد برای جلوگیری از بلا و آسان کردن خیلی از مسائل زندگی بعد دیدن خواب به دنبال تعبیر اون هستن. تعبیر بعضى از خوابها، فورى ، یا پس از ساعاتى ، آشکار مى شود، ولى تعبیر بعضى از خوابها ممکن است سالها یا دهها سال بعد از خواب دیدن ، واقع گردد.

اما آنچه كه در اينجا بايد دقت شود، اين است كه خوابها تعبيراتشان نسبت به اشخاص فرق مي كند لذا ممكن است يك خواب مشابه اي كه دو نفر مي بيينند تعبيراتشان باهم فرق داشته باشد. این خواب تعبیری مثبت دارد و بـه این معناست که بخت و اقبال بسیار زیادی در زندگی به شما روی خواهد آورد و هر کاری که انجام میدهید بـه موفقیت و کامیابی بدل خواهد شد. اما، شما واضحترین رویاهای خود را طی مرحلهای به نام REM (حرکت سریع چشم) میبینید که مغز در فعالترین حالت خود قرار دارد.

دیدن رویاهای شفاف یک حالت مغزی بین خواب REM و بیداری است. عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله ) بود، زنى شوهرش به سفر رفت ، او در غیاب شوهر، خوابى دید و به حضور رسول خدا آمد و گفت : در خواب دیدم تنه درخت خرما در خانه ام شکسته شد. بار سوم شوهر او سفر کرد، آن زن همان خواب را دید، وقتى که بیدار شد اینبار خدمت پیامبر نرفت، همان اطراف مرد چپ دستى را دید و خواب خود را براى او نقل کرد، آن مرد گفت : واى!

دیدگاهتان را بنویسید