راهنمای شما برای تعبیر خواب! – انستیتو سلامت مغز دانا

همچنین آنلی بیتون میگوید: اگر بعد از مرگ پدرتان، وی را در خواب ببینید، باید در امور کاری خود بیشتر وقت به خرج کنید. دقت کنید که هواپیما در حال انجام چه کاری است، شما که هستید و مقصدتان کجاست. در اینصورت، اگر خواب پول ببینیم چه معنایی دارد؟ در جریان تحقیقی که در نشریه ی علمی Social Psychological and Personality Science منتشر شده، گروهی از محققان آمریکایی و بریتانیایی پی بردند میان وقایع خاصی که در خواب های ما رخ می دهند و تعاملی که ما بعداً با اطرافیان مان داریم، ارتباط وجود دارد.

در اکثر خواب هایی که در آن ها مردگان ظاهر می شوند، حاصل تلاش ما برای کنار آمدن با خاطرات، احساس گناه، خشم و سایر احساساتی است که در ارتباط با آن ها داشته ایم. در این صورت، این خواب به شما هشدار میدهد که پذیراتر باشید و جزئیات بیشتری را با دوستان و خانواده تان در میان بگذارید. این بخش از مغز به ایجاد تصاویر شفافی کمک میکند که در طول خواب میبینیم. لازم به ذکر است که دکتر ساینا در مقاله «چرا خواب سکسی میبینیم؟ نباید این طور برداشت کنید که خواب بیمعنی است.

به طور کلی مغز انسان در حالت بیوشیمی کاملاً متفاوتی عمل میکند. احتمالاً تصور می کنید این دست خواب ها چیزی جز افکار آرزومندانه ی شما را نشان نمی دهند اما کارشناسان معتقدند حس «برنده شدن» ممکن است به دیگر جنبه های زندگی تان مربوط باشد که نسبت به آن ها احساس خوبی دارید، مثلاً اینکه احساس می کنید در زندگی عاشقانه تان انسان خوش شانسی بوده اید.

و سوالاتی از این قبیل که به تعبیر مناسب آن کمک می کند.همچنین ممکن است نهال انگور را در خواب دیدید اما آن را به درخت انگور می توان تعمیم داد . انسانها از قدیم به دنبال تعبیر خواب و استخراج معنای آن بودهاند. در ادامه می خواهیم ببینیم علم چه نظری در مورد تعبیر خواب پول دارد و به بررسی معنای ۵ مورد از رایج ترین خواب های مرتبط با پول خواهیم پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید