راهنمای شما برای تعبیر خواب! – انستیتو سلامت مغز دانا

حالتی که در آن شما به موضوع و خیالی فکر میکنید و حتی هوشیاری شما نسبت به صداهای اطراف خودتان نیز کاهش یافته است. امتحانها چگونگی قضاوت دربارهی توانایی انجام کارها را نشان میدهند، پس خواب نشان میدهد شما در زندگی بیداری عملکردتان را نقادانه ارزیابی و امتحان میکنید. همچنین می توانید گروه درمانی را انجام دهید تا از واکنش دیگران به رویاهای خود بهره مند شوید. برای چه این کار را کردم. لینکلن از جماعت پرسید: چه کسی مرده است ؟ اگر در خواب ببینید که خانه شما در محلی است که تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست خواب خوبی ندیده اید چرا که از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می دهد.

اتاق نشیمن: تفریحات شخصی؛ فضایی برای فرد؛ زندگی روزمره. جسن: محتوی خواب و رویا همواره کم و بیش تابع شخصیت فردی، سن، جنس، وضع، تحصیلات، عادات، حوادث و تجارب تمام دوران زندگی می باشد. در دوران ویکتوریا گلهای آبی نمادی از عشق دائمی بین زوجها بود. «وَ التُّوبَهُ قِیلَ: بِمَعنَاهَا» بله، یک قیل، همیشه به یاد شما باشد قیل در چیزهای ضیعف میگویند. یعنی یک کاری بکن که عمل من در طاعت باشد. «وَ ارْزُقْنِی حُسْنَ الْإِنَابَهِ» به من حس انابه مرحمت بکن. برمیگردیم به حدیث مولای ما حضرت رضا (ع) فرمود که هر چه ببینید بگویید: خیر است.

مرگ یکی دیگر از کابوسهای رایج است و یکی از خوابهایی است که میتواند نگرانکننده باشد. هنوز دانشمندان دلیل اصلی دیدن اتفاقاتی در حالت خواب را کشف نکردند اما همه اتفاق نظر دارند که دیدن تصاویری در عالم خواب وجود دارد و بعضی از آنها نیز دارای تعابیری است. این را نیز باید بهخاطر سپرد که این محاسبهها بر مبنای قیاس و تخمین است و قطعی نیست؛ زیرا در اینباره احکام و توضیحات واضح و روشنی از قرآن و سنّت در دست نیست. این اثر نگاهی کامل و فراگیر به تعبیر خوابها دارد و در نوع خود منحصر به فرد و حاوی تمام چیزهایی است که در مورد علم تعبیر خواب میتوان بیان کرد.

بعضی از آنها به قدری واضح و روشن هستند که به تعبیر نیازی ندارند؛ اما بعضی خوابها واضح نیستند و نیاز به تعبیر دارند. یک کلید در خواب میتواند به معنای آن باشد که به ایدهها، فرصت­ها، دیدگاههای جدید، دانش، و … یک درخواستی که میکند خوب ما هم یاد میگیریم، اینها برای ما است.

دیدگاهتان را بنویسید