روش امام رضا(ع) برای تعبیر خواب/راز ترقی در عالم طبیعت – قدس آنلاین

این نوع خواب ها می توانند به شما کمک کنند حس «فقر»ی که در شما وجود دارد را مورد پردازش قرار دهید و نگرش درست تری نسبت به موقعیت هایی که با آن ها رو به رو می شوید پیدا کنید. برای درک این نوع خواب ها (یا شاید بهتر باشد بگوییم، کابوس ها) دو راه وجود دارد.

از این دست خواب ها باید به عنوان راهی برای درک بهتر احساسی استفاده کنید که در سطح ناخودآگاه نسبت به وضعیت مالی خود دارید. نظریه های مدرن رویای خلاق، در حال بررسی چگونگی پاسخ شما به تصاویر رویایی هستند و چگونه می توانید از این اطلاعات برای هدایت زندگی بیداری خود استفاده کنید.

اگر در خواب جنین خود را سقط کنید یعنی شما نمی خواهید از فرصت هایی که در اختیار دارید استفاده کنید، شما از تغییر می ترسید و می خواهید در همین زمان و مکان و شرایط، باقی بمانید. اگر در خواب دردرحال پرواز هستید معمولا احساس خوبی را تجربه می کنید، یک تعبیر این است که احساس آزادی می کنید. زمانی که در خواب می بینید از یک موقعیتی می افتید، ممکن است این موضوع… به گفته ی کارشناسان، خواب شما می تواند از وجود فقدان دیگری در زندگی شما حکایت داشته باشد.

اما اگر با وجود اینکه اوضاع بر وفق مراد است و مشکل مالی ای ندارید، چنین خوابی دیده باشید چه؟ کارشناسان معتقدند چنین خواب هایی ممکن است به این معنی باشند که وقتش رسیده در سلامت مالی خود تجدید نظر کنید. کلید درک چنین خواب هایی، تشخیص احساسی است که هنگام بخشیدن پول در خواب داشتید. به گفته ی کارشناسان، اگر خواب ببینید که پول تان را گم کرده اید، این مسأله ممکن است نشان دهنده ی احساسی باشد که شما اخیراً نسبت به وضعیت مالی تان در زندگی روزمره ی خود دارید.

دیدگاهتان را بنویسید