روش امام رضا(ع) برای تعبیر خواب/راز ترقی در عالم طبیعت – قدس آنلاین

اما همین خواب برای افراد طالب علم (مثل دانشجویان یا دانش آموزان) بر کسب علم دلالت میکند. نکته دیگر اینکه اطلاعاتی که از تعبیر خواب بهدست میآید بر پایه قیاس و گمان است، نه علم قطعی و یقینی. در مورد خوابِ خود با همسرتان یا با مشاور صحبت کنید تا کنترل بهتری بر احساسات و عواطف خود پیدا کنید. گر بیند در خواب گل و ریحان می کشت، دلیل که فرزند صالح بیاورد.

در بیشتر موارد، این خواب ها خطری را هشدار می دهند که به زودی به سراغ فرد خواب بیننده خواهد آمد. رویاها در اصل داستانها و تصاویری هستند که ذهن ما در حال خواب ایجاد میکند. به اعتقاد برخی از آن ها تصاویر رویا به وضعیت روحی روزانه ما مربوط است و شاید به این معنی باشد که ذهنمان درگیر موضوعی است که در طول روز با آن مواجه بوده ایم.

تحقیقات نشان میدهد که دیدن رویاهای شفاف با افزایش شدید فعالیت در بخشهایی از مغز مرتبط است که معمولا در طول خواب در حالت استراحت هستند. و در جای دیگر فرمود: خواب خود را براى هیچکس جز مؤمنى که دور از حسادت است ، نقل نکن. اگر جاده مهآلود و تاریک است و به سختی میتوانید حرکت کنید، احتمالا از آیندهی خود میترسید. اما، شما واضحترین رویاهای خود را طی مرحلهای به نام REM (حرکت سریع چشم) میبینید که مغز در فعالترین حالت خود قرار دارد. همه مواردی که به آنها اشاره شد، بخشی از ناخودآگاه ما را به خود اختصاص میدهند که در خواب و رویاهای ما خودشان را نشان میدهند.

اما اگر در زندگی واقعی بدهی ای ندارید اما چنین خواب هایی می بینید، باید ببینید که ناخودآگاه شما قصد دارد چه پیغام دیگری به شما دهد. آیا شغل افراد در تعبیر خواب موثر است؟ بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ. بر اساس مطالعه ای که در سال 2007 انجام شد، مرحله رِم خواب که با حرکات سریع چشم همراه است و خواب دیدم بیشتر در این مرحله اتفاق می افتد، در دلبستگی مادر و نوزاد نقش دارد. بر طبق روایات خواب آنگونه كه تعبیر می شود ،اتفاق می افتد.

دیدگاهتان را بنویسید