روش امام رضا(ع) برای تعبیر خواب/راز ترقی در عالم طبیعت – قدس آنلاین

برای این که بفهمید رویا به چه چیزی اشاره دارد، باید بعد از ثبت دقیق رویا به چند سوال اساسی پاسخ دهید. اما اگر در زندگی واقعی بدهی ای ندارید اما چنین خواب هایی می بینید، باید ببینید که ناخودآگاه شما قصد دارد چه پیغام دیگری به شما دهد. اگر در خواب بخشیدن پول کار راحتی برایتان نباشد و شما را مضطرب کند، ممکن است به این معنی باشد که شما در زندگی روزمره ی خود نگران از دست دادن ثروت خود هستید یا ممکن است این احساس را داشته باشید که در بخشیدن سرمایه ی خود به دیگران زیاده روی کرده اید.

شاید تنها به معنی خودشان باشند و این خواب ممکن است به برخی جنبههای زندگی خانوادگی یا رابطه شما با این اعضا مرتبط باشد. اما اگر پولی که پیدا کردید متعلق به خودتان نبود، شاید به این معنی باشد که شما مطمئن نیستید استحقاق چیزی را دارید یا نه و این خواب مهر تأییدی بر شایستگی شما باشد. این دست خواب ها هم شاید به این معنی باشند که شما احساس می کنید به کسی که به شما کمکی کرده مدیون هستید و باید کمک او را جبران کنید، یا آنکه کسی دائماً از شما می خواهد که کاری برایش انجامش دهید و شما از این موضوع خسته شده اید!

برای درک این نوع خواب ها (یا شاید بهتر باشد بگوییم، کابوس ها) دو راه وجود دارد. این نوع خواب ها می توانند به شما کمک کنند حس «فقر»ی که در شما وجود دارد را مورد پردازش قرار دهید و نگرش درست تری نسبت به موقعیت هایی که با آن ها رو به رو می شوید پیدا کنید. اگر واقعاً بدهی ای دارید و مقروض هستید، پس خود درونی شما از این موضوع بسیار نگران است و تا این مسأله را حل نکنید دست از سرتان برنخواهد داشت. برعکس، اگر در خواب از سهیم شدن پول خود با دیگران احساس شادی کنید، احتمالاً به این معنی است که شما در زندگی احساس مرفه بودن می کنید و این آگاهی درونی در شما وجود دارد که این رفاه ثبات دارد.

به گفته ی کارشناسان، خواب شما می تواند از وجود فقدان دیگری در زندگی شما حکایت داشته باشد. اما اگر با وجود اینکه اوضاع بر وفق مراد است و مشکل مالی ای ندارید، چنین خوابی دیده باشید چه؟ در جایی آمده است که خانمی به خدمت ابن سیرین رسیده است و به ایشان می گوید که خوابی دیده است ، در عالم خواب تخم مرغ هایی را در زیر چوب قرار می داده است و از زیر چوب ، جوجه بیرون می آمده ! ممکن است نشاندهندهی بار عظیمی باشد که در زندگی واقعی شما مسئول آن هستید.

دیدگاهتان را بنویسید