روش امام رضا(ع) برای تعبیر خواب/راز ترقی در عالم طبیعت – قدس آنلاین

همه ما تجربه دیدن خواب مار را داریم، این خواب همیشه یک کابوس تلقی می شود و با ترس همراه است. اگر یک مار در خواب به شما حمله می کند، باید مراقب اطرافیان خود باشید. اگر در خواب خود ناخواسته یا غیرمشروع و تحت فشار باردار شوید یعنی: سختی های تحمیل شده زندگی که نقشی در بوجود آمدن آنها نداشتید در حال برطرف شدن هستند. اگر نمی دانید چه چیزی سعی در گرفتن شما دارد و در حال فرار از آن هستید یعنی: شما از مواجه شدن با شرایط سخت و مشکلات می ترسید و نباید به آنها فکر کنید.

این خواب نشان دهنده فرار از مشکلات است، اگر قادر به دیدن تعقیب کننده هستید یعنی خودتان می دانید از چه چیزهایی در زندگی واقعی فرار می کنید. خواب دیدن این که پول از دست میدهید بیانگر این اسـت که جاه طلبی، قدرت و عزت نفس ندارید. کارل گوستاو یونگ میگوید: اگر والدین شما زنده هستند و خواب مرگ آنها را ببینید یعنی: زمان تحولات درونی و بلوغ عقلی تان فرا رسیده و رابطه شما با پدر و مادرتان، به مرحلهای جدید رسیده اسـت. پدر و مادر سنبل امید و پشتیبانی هستند و خاکسپاری آنها نشان از فقدانی درونی برای ما اسـت.

شما رفتارهایی خطرناک از آنها دیده اید اما متوجه آن نبوده اید، ضمیر ناخودآگاه شما در حال هشدار دادن است. پوست عوض کردن مار در خواب به معنای تغییرات اجباری در زندگی است و باید خودتان را با شرایط وفق دهید. اگر فقط شاهد دیدن یک مار باشید و آسیبی به شما نرسد باید تمرکز بیشتری بر خلاقیت های خود داشته باشید (همانند خواب فردریش ککوله). دیدن مار مرده در خواب نیز به معنای امنیت از طرف اطرافیان شماست و کشتن ماری که به شما حمله کرده یا تعقیب تان می کند به معنای پتانسیل قوی شما برای غلبه بر ترس ها و دشمنان تان می باشد.

گربه نیز در خواب میتوانند نمایانگر چیزهای مختلفی در زندگی واقعی باشد و معنی آن به رابطهی شما با آنها در زندگی واقعی بستگی دارد. اگر در زندگی تان مشکلی وجود دارد به جای فرار از آن یا گول زدن خودتان با توجیه های مختلف، سعی در حل آن داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید