شیوه های به یاد ماندن و تعبیر رویا چیست؟

این کتابهای تعبیر، آخر گل گاوزبان است، بعد از آن هم قرص و کپسول دیگر خود شما میدانید. بعدها اگر خواستید در این مورد یک جلسهی مستقل میگذاریم، همین هم کافی است. گفتم اینها را علی الحساب گوش بدهید تا به رؤیا رسیم، اینها را اگر خواستید نقصی بود، بعدها طلب شما باشد، حالا یک جلسهی خاصّی میگذاریم.

حالا من این را در مورد خواب دارم به شما میگویم. اگر این گلها را از کسی دریافت کنید تعبیر آن تعادل و هیجان است. «وَ فِیهِ صُوَرُ الأشَیاءِ بِلَا مَادهَ مِنهَا تِنزِلُ هِذهِ الحَوادِث الطِّبیعَه وَ إلیهَا تُعُود» آن عالم مثال… یکی عالم طبیعت است که با هم زندگی میکنیم.«الُّذی نَعیشُ فِیهِ وَ الأشیَاءُ المُوجودَهُ فِیهَا صُوَرُ مَادیَهٌ تَجری عَلی نِظامِ الحَرِکَهِ وَ السُّکُون وَ التَّغیُّر وَ التَّبُدُّل» این چیزها هم که در این عالم وجود دارد، همهی آنها مادی است، براساس نظام حرکت و سکون و تغییر و تبدّل حرکت میکند.

من دارم به شما میگویم که این کار را نکنید. حالا آمد و میگوید: خیلی خوب «فَإن کَانَتِ النَّفسُ کَامِلَهً» یک آدم حسابی باشد «مُتِمَکِنَهً مِن إدراکِ المُجَرداتِ العَقلیهَ أدرَکتَها وَ استَحضَرت أسبَابَ الکَائِنات عَلی مَا هِیَ عَلیهَا مِنَ الکُلِّیُهِ وَ النُّورِیه» اگر آدم کاملی بود این میآید وصل میشود، به علّت مسانخت چیزهای حسابی درمییابد، اصلاً حقایق را درمییابد.

در تطبیق خطاهای جانسوزی دارد، خیلی تخصّصی است. در عین حال که تخصّصی است، خطا هم زیاد دارد مانند این «تعطیرالانام» شیخ عبدالغنی نابلسی؛ بنده دیدم چارچوب آن است که واقعاً تعبیر بلد است ولی بسیار خطا دارد. این نیست که شما بلند بشوید و به فلان شخص بگویی برای تو تعبیر بکند و خلاصه خوابها گوناگون است. حالا اگر تلفن بزنی به فلان خانم بگویی او هم بگوید: ای وای صدقه بگذار، نمیدانم چه شده است، ای دنیا خراب دارد میشود، این حرفها نه. ممکن است نشانهی نیاز به یک “راه حل فوری” باشد.

دیدگاهتان را بنویسید