ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

دیدن چنین خواب هایی ممکن است لزوماً به این معنی نباشد که شما در یک قرعه کشی برنده ی پول خواهید شد اما می توانید این انتظار را داشته باشید که انرژی مثبت بیشتری به خود جذب کنید و فرصت های بیشتری برای برنده شدن بر سر راه تان قرار گیرد.

خون نیروی حیات و انرژی ما است و در خواب میتواند نشاندهندهی همان باشد؛ سرزندگی، اشتیاق، نیروی حیات و خود زندگی. به گفته ی کارشناسان، اگر خواب ببینید که در کیف خودتان پول پیدا کرده اید، ممکن است به این معنی باشد که شما دوباره قدر خودتان را می دانید، برای خود ارزش قائل هستید و می توانید قدردان جنبه های اساسی زندگی تان باشید، همان جنبه هایی که شاید قبلاً به چشم تان نمی آمدند. یا خود را در حال امتحان کردن یکی از لباس های قدیمی تان می بینید که در همین حین از یکی از جیب هایش مقداری پول پیدا می کنید.

این دست خواب ها ممکن است در واقع روشی برای تخلیه ی همه ی ترس ها و نگرانی هایی باشند که شما نسبت به از دست رفتن جنبه های دیگر خودتان دارید، مثلاً حس خود ارزشمندی یا قدرت یا به اندازه ی کافی موفق بودن. اگر در خواب بخشیدن پول کار راحتی برایتان نباشد و شما را مضطرب کند، ممکن است به این معنی باشد که شما در زندگی روزمره ی خود نگران از دست دادن ثروت خود هستید یا ممکن است این احساس را داشته باشید که در بخشیدن سرمایه ی خود به دیگران زیاده روی کرده اید. به گفته ی کارشناسان، اگر خواب ببینید که پول تان را گم کرده اید، این مسأله ممکن است نشان دهنده ی احساسی باشد که شما اخیراً نسبت به وضعیت مالی تان در زندگی روزمره ی خود دارید.

به گفته ی کارشناسان، خواب شما می تواند از وجود فقدان دیگری در زندگی شما حکایت داشته باشد. به گفته ی کارشناسان، این اتفاق زمانی رخ می دهد که شما موفق می شوید چیزی که واقعاً به دنبالش بوده اید را به خود جذب کنید. اما آن را فقط یک خواب ساده هم نمی توان دانست.

دیدگاهتان را بنویسید