ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

در اينكه او اهل تعبير خواب بوده است شكي نيست و گفته شده كه او اين كار را با لطف و تأييد الهي انجام ميداده است». خواستگاری در خواب استعاره از یک تصمیم گیری مهم است که در زندگی بیداری با آن رو به رو شدهاید و شما را به چالش کشیده است، مثل پذیرفتن یک دوست یا گروه دوستی جدید که شما را با فضای ذهنی جدیدی رو به رو میکند. خواب دیدن یک جریان روحی به هنگام نیمه هوشیار بودن است که می تواند تصورات حقیقی و غیر حقیقی داشته باشد. همچنین اگر شخصی خود را در میان آتش جهنّم دید، این شخص با دیدن این خواب در شمار فاسقان و کافران قرار نمیگیرد.

آیا انگور را می خورد یا میچیند است؟ تعبیر دیدن روسری در خواب دیدن روسری گرانبها در خواب، نشانة آن است که در… با این حال کلیه اطلاعات لازم (نمادهای مربوط به اجزای خواب، تعبیر معبرین قدیمی و اسلامی، تفسیر تحلیلگران خواب و رویا در عصر جدید و …) در مقالات متعددی (تعبیر خواب آنلاین) دسترس خوانندگان گرامی ستاره قرار داده شده است. برخی از کارشناسان می گویند خواب هایی که می بینیم هیچ ارتباطی با احساسات یا افکار واقعی ما ندارند، آن ها فقط داستان های عجیب و غریبی هستند که مربوط به زندگی عادی نیستند.

موری: ما خواب گفته ها، آروزها، خواسته ها و کرده های خود را می بینیم. ماه رجب : گشايش ابواب خير است- و خواب بد را به خوبي تعبير کن که خلاف ندارد. باید دانست که خواب دیدن در اختیارآدمی نیست؛ بر همین اساس اگر شخصی خود را در بهشت در میان خیل فرشتگان دید، امّا رفتار و کردارش خلاف شریعت بود، با دیدن چنین خوابی در شمار نیکان و صالحان قرار نمیگیرد.

از جمله مثالهاى اين نوع خوابها، اين خوابيست كه نقل شده كه مردى در خواب ديد در دستش مهرى است كه با آن دهان و عورت مردم را مهرى مىكند، از ابن سيرين پرسيد، در جواب گفت: تو بزودى مؤذن مىشوى و در ماه رمضان مردم با صداى تو امساك مىكنند. در قرآن کریم چندین واژه برای خواب آمده است، از جمله «حُلم» که جمع آن «أحلام» است، همچنین «منام» و «رؤیا». خواب دستة اول و دوم و پنجم كه تعبيري ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید