ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

حالا پشیمانی هم است یا نه علی الحساب ترک کرده است تا ببینیم چه میشود. خوب این جملهی بسیار حسّاسی است که میتوانم بگویم شاید به این صراحت در آثار اهل بیت (ع) تا به حال مطرح نشده است. دو تا دلیل میآورد بسیار زیبا است. این گلهای زیبا دلسوزی و وفاداری شما به دوستانتان را نشان میدهد و میگوید حتی در شرایط سخت پشت آنها را خالی نمیکنید. حتی ممکن است یک کلمه یا یک تصویر یا یک صدا به یاد آورید ولی از یادداشت آن غافل نشوید.

احتمالا یک مادر قوی و مغرور یا زن قدرتمند دیگری است. اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده و زن دیگری را می گیری و یا «کنیزکی» به دست می آوری. اگر ببینی خانۀ تو آتش گرفته و تمام بدنت در اثر آتش سوخته و شعله های آتش زبانه می کشد، ولی دچار بیم و ترس نشده ای، یـعـنـی به خاطر ضعف و بیماری هایی مثل سرمازدگی و طاعون و آبله و سرخچه دچار رنج و سختی و مصیبت خواهی شد.

اینجا خواندیم که بعد از آن همه اعترافات که به ما یاد میدهد که به گناهان اعتراف کردیم، میآید میگوید: حالا که من گناه کردم، تو هم آبروی من را نبردی. اینجا دو مطلب وجود دارد که آیا انابه… آیا انگور را می خورد یا میچیند است؟ شما می توانید از روش ها و اصول تحقیق رویایی برای کمک به تجزیه و تحلیل رویاهای خود استفاده کنید. می باشند، با تحقیقات و نظریه های علمی او درمطالعات روانشانسی، راه جدیدی بر روی مسئله ی تعبیرخواب گشوده شد. خواب راه رفتن روی آب دارای تعبیری بسیار مثبت است. نکته دیگر اینکه اطلاعاتی که از تعبیر خواب بهدست میآید بر پایه قیاس و گمان است، نه علم قطعی و یقینی.

آن جملهای که گفتم و عرض کردم در تمام معارف الهیّه شاید دیگر تکرار نشده است، این است. آن دفعه هم خدمت شما گفتم که این قضیه خیلی حسّاس است. معنی این خواب آن است که عشق جدیدی در زندگی شما شکوفا خواهد شد. تعبیر خواب چسب چیست؟ «وتوبوا الی ربکم» هم داریم؛ فرق اینها با هم چیست؟ استغفار هم دیگر رنگ و روغن آن است امّا «وَ إن یَکُنِ التَّرکِ لِمَعصِیَتِکَ إنَابَهً» این دیگر سخن معصوم است خیلی دلیل زیبایی است. پس بنابراین باید ترک معصیت باشد، پشیمانی هم باشد، آن وقت توبه کامل میشود. برای آگاهی از تفسیر کامل رویای پرواز میتوانید به مقاله “تعبیر خواب پرواز” رجوع نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید