ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

از زمان باردار شدن زندگی شما به کلی تغییر می کند، شما دیگر نیازی به حمایت ندارید بلکه از این به بعد خودتان تبدیل به یک حامی و مراقب خواهید شد. قسمت دیگر خوابها، عبارت از افکار ولگرد و آشفتهایست که گاهی در بیداری و بخصوص در مواقع ناخوشی گریبانگیر اشخاص میشود و دارای ارزش علمی و روانی نیست و در بعضی از روایات به «اضغاث احلام» یا افکار شیطانی تعبیر شده است. یک نظریه این است که اصلا خواب دیدن چیزی نیست که قابل توجه باشد؛ انسان در عالم بیداری فکر و شعورش منظم کار میکند و در عالم خواب نامنظم و پرت و پلا و پراکنده، و یک سلسله تخیلات بیمنطق و بیاساس که اصلا شایسته فکر کردن و مطالعه نیست، در عالم خواب برای آدم پیدا میشود.

در عصر کنونی که دسترسی به پیامبر و امام نمی باشد، طریق یقینی برای تعبیر خواب وجود ندارد و آنچه افراد به عنوان تعبیر خواب بیان می کنند، تنها از جمله امور ظنی است که قابل اعتماد نمی باشد. شک نیست که رویای صادقه چون از جانب خداوند محقق می شود، تعبیر آن نیاز به علم الهی دارد که این علوم غیبی تنها برای انبیاء و امامان وجود دارد. علم به ما این امکان را داده است که درباره مغز انسان چیزهای بسیار زیادی بیاموزیم، اما شاید هرگز نتوانیم به طور قطعی به معنای نهفته در پس رویاها پی ببریم.

قسمتی از خوابها عبارت از افکار عادی یا اسرار نهانی انسان است که در خواب گاهی به صورت خودش ظاهر میشود و گاهی به عللی تغییر شکل داده با صورت دیگری خودنمائی می کند. وارد شده است که خداوند خواب دیدن را برای این در بشر قرار داده است که آیتی از آیات الهی باشد. در بیشتر موارد، تعبیر خواب پایان جهان این است که استرس بسیار زیادی در زندگی شما وجود دارد. تو بیشتر تمدنهای باستانی خواب دیدن به عنوان یک ارتباط فراطبیعی است که افراد خاصی توانایی درک و فهم مفهوم آن را دارن.

این در حالی است که یکی از مهمترین رسالههای دوره صفوی، یعنی خوابنامه منسوب به لاهیجی ـ تالیف شده در اواخر قرن دوازدهم یا ابتدای قرن سیزدهم ـ کپی برداری از یک رساله قدیمیتر است. حتما شما نیز تا بحال خواب هایی دیده اید که مضمون آن ذهن شما را بخود درگیر کرده و پندارهایی مثبت یا ناامید کننده در شما بوجود آورده است. این نیست که شما بلند بشوید و به فلان شخص بگویی برای تو تعبیر بکند و خلاصه خوابها گوناگون است. این روانشناس ادامه داد: همچنین دیدن خواب فرار کردن ممکن است پیام ضمیرناخودآگاهتان باشد تا شما را متوجه این مسئله کند که در زندگی واقعی با احساس تعلق داشتن در جنگ هستید.

دیدگاهتان را بنویسید