۵ تعبیر انگور در خواب 😴 – نهالستان دکتر نهال

اگر به طور مداوم این خواب را می بینید سعی کنید ترس ها و اضطراب های خود را کنار بگذارید و خود را در جایگاه و موقعیتی که در آن قرار دارید ببینید. او در خواب جدولی دید که در ان تمام عناصر در جای درست خود قرار گرفته بودند.

او پس از سه روز تلاش فراوان برای طبقه بندی 56 عنصر؛ احساس خستگی فراوانی کرد و به خوابی عمیق فرو رفت. تعبیر هر خوابی را که جست و جو کنید با ده ها نظر مختلف رو به رو می شوید، این اختلاف و ناهماهنگی باعث می شود: یا منظوری را نادرست متوجه شویم و شروع به منفی بافی کنیم، یا اینکه فقط نظرات خوب را بخوانیم حتی اگر ایرادی در آنها وجود داشته باشد.

از زمان های بسیار قدیم علمی به نام تعبیر خواب وجود داشته است، افرادی بوده اند که سعی در تفسیر خواب ها داشته و نظرات زیادی از آنها باقی مانده است. اگر کمی بیشتر در اینترنت جست و جو کنید یا کتاب های تعبیر خواب را بخوانید خواهید دید، اختلاف نظرات بین تعابیر بسیار زیاد است. فهمیدن معنای نمادها و نشانه های خواب، بستگی به میزان درک ما از همان تصاویر در دنیای بیداری دارد. باید بگوییم: تصاویری که ما در خواب های خود می بینیم همگی از دنیای بیداری نشات می گیرند. حال که نمی توانیم درمورد خواب های خود بی تفاوت باشیم، باید به کدام منبع رجوع کنیم تا جواب درستی برای سوال خود پیدا کنیم؟

آنها در خواب چیزهایی را دیده اند که در بیداری هم متوجه شان بوده اند اما توان بیان و انتقال شان را نداشتند، درست مثل اینکه گاهی کلمه ای سر زبان ما است، اما نمی توانیم آن را بیان کنیم. اما با ظهور عصر پیشرفت و استدلال این افراد جایگاه خود را از دست دادند و امروزه نوشته های آنها منبعی معتبر شناخته نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید